Showing all 34 results

Hybrid

AK-47

$250.00$6,700.00

Hybrid

Banana kush

$250.00$6,700.00

Hybrid

Black widow

$250.00$6,700.00

Hybrid

Blue dream

$250.00$6,700.00

Hybrid

Bruce Banner

$250.00$6,700.00

Indica

Bubba kush

$390.00$850.00

Hybrid

Bubblegum

$250.00$6,700.00

Hybrid

Chernobyl

$250.00$6,700.00
$250.00$6,700.00

Hybrid

Gelato

$250.00$6,700.00

Sativa

Harlequin

$250.00$6,700.00

Sativa

Jack Ripper

$250.00$6,700.00

Sativa

Lemon Haze

$250.00$6,700.00

Sativa

Lemon Kush

$250.00$6,700.00

Hybrid

Mango kush

$250.00$6,700.00

Indica

Obama kush

$390.00$850.00

Hybrid

OG kush

$450.00$8,000.00

Sativa

Purple Haze

$250.00$6,700.00

Sativa

QUANTUM KUSH

$250.00$6,700.00

Hybrid

Skunk

$250.00$6,700.00

Sativa

Sour Diesel

$250.00$6,700.00

Hybrid

Sun rocks

$300.00$1,750.00

Sativa

Thai stick

$250.00$6,700.00

Hybrid

White widow

$250.00$6,700.00